Constitucion Española
Leggi

Constitucion Española

da parte di chapapote40

1 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA SUMARIO Preámbulo Título preliminar Título I. Dos dereitos e deberes fundamentais Capítulo I. Dos españois e dos estranxeiros Capítulo II. Dereitos e liberdades Sección 1. ª. Dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas... Leggi di più

Leggi la pubblicazione