Titerstellung von c(HCl) = 0,1 mol/L
Leggi

Titerstellung von c(HCl) = 0,1 mol/L

da parte di Pauline Schulze

Titerstellung von c(HCl) = 0,1 mol/L Arbeitsanleitung Mit Urtitersubstanz Na2CO3 p. a. t = m / (ceq*V*Meq) Meq(Na2CO3) = M(Na2CO3) / 2 mit V(HCl) = 20 mL EW(Na2CO3) = ?? 1. 2. c(HCl) = 0,1 mol/L c = n / V = m / (M*V) V(HCl) = 0,02 L ... Leggi di più

Leggi la pubblicazione