ადამიანის უფლებების დარღვევები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
Leggi

ადამიანის უფლებების დარღვევები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე

da parte di Coalition for Justice

ადამიანის უფლებების დარღვევები საქართველოსოკუპირებულტერიტორიებზე 2011 წლის ანგარიში

Leggi la pubblicazione